Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Nieuws

Missie & Visie van Kunstenlab

Arenberg, OLT Rivierenhof en de culturele stadsprojecten van het voormalige Antwerpen Kunstenstad vormen samen het label KUNSTENLAB. Onze verschillende werkingen zijn diep geworteld in de stad Antwerpen en hebben een sterke focus op podiumkunsten. We zijn ervan overtuigd dat het geheel meer is dan de som van de delen. Om de ambities te kunnen waarmaken gaan we onderling én met vele andere partners samenwerkingen aan.

Samen zetten we in op:

  • talentontwikkeling
  • nomadische en dynamische werking
  • lokale verankering
  • professioneel nationaal en internationaal netwerk
  • kruisbestuiving tussen verschillende disciplines podiumkunsten
  • innovatie, verwondering en ontdekking

We zijn ervan overtuigd dat er nood is aan een overkoepelend label dat vorm geeft aan de vele dynamische samenwerkingsverbanden die we willen realiseren. Een label dat de sterktes van beide werkingen symboliseert en tegelijk aansluiting zoekt met de nieuwe stedelijkheid die onze stad kenmerkt. Een label dat losstaat van structuren. Dat label is Kunstenlab.

Hoe zich dit vertaalt naar onze vaste podia en projecten, daar lees je hier alles over.