Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Disclaimer

Disclaimer

Toepassing

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaar je je automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

Kunstenlab
Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen
communicatie@arenberg.be

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Arenberg is de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out, het design,... van en de beelden, teksten... op deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen, krijg je hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van voorafgaande schriftelijke toestemming.

Beperking van aansprakelijkheid

Arenberg streeft ernaar dat de informatie op haar websites volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die je erdoor kan oplopen. We behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van je persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.