Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Over ons

Missie & visie

Arenberg, OLT Rivierenhof en de culturele stadsprojecten van het voormalige Antwerpen Kunstenstad zijn opgenomen in het nieuwe autonome gemeentebedrijf voor de Antwerpse culturele instellingen (AG CIA-K). Onze verschillende werkingen zijn diep geworteld in de stad Antwerpen en hebben een sterke focus op podiumkunsten. We zijn ervan overtuigd dat het geheel meer is dan de som van de delen. Om de ambities te kunnen waarmaken gaan we onderling én met vele andere partners samenwerkingen aan.

Samen zetten we in op:

 • talentontwikkeling
 • nomadische en dynamische werking
 • lokale verankering
 • professioneel nationaal en internationaal netwerk
 • kruisbestuiving tussen verschillende disciplines podiumkunsten
 • innovatie, verwondering en ontdekking

We zijn ervan overtuigd dat er nood is aan een overkoepelend merk dat vorm geeft aan de vele dynamische samenwerkingsverbanden die we willen realiseren. Een merk dat de sterktes van beide werkingen symboliseert en tegelijk aansluiting zoekt met de nieuwe stedelijkheid die onze stad kenmerkt. Een merk dat losstaat van structuren. Dat merk is Kunstenlab.

Stad in beweging

Antwerpen is en blijft een broedplek én thuishaven voor creatief talent. De aanwezigheid van de hoger onderwijsinstellingen met een internationaal studentenpubliek, van de vele culturele instellingen, ateliers en werkplaatsen vormt de ideale voedingsbodem om creativiteit te laten ontkiemen.

De stad is voortdurend in beweging. Dat maakt van een stad een complex gegeven. De verschillende leefwerelden in Antwerpen zijn vaak nomadisch. Haar inwoners bewegen zich voort in een nieuwe omgeving en context. Antwerpen telt meer dan 170 nationaliteiten. De wereld is thuis in de stad.

Arenberg verruimt

Vandaar kiest Arenberg om een open cultuurhuis voor iedereen te zijn én een laagdrempelig tweede thuis waarin beleving, verwondering en verbinding centraal staan, in de schouwburg, of op locatie. Arenberg bouwt aan een nieuw en dynamisch centrum voor podiumkunsten, waar alle verhalen verteld kunnen worden zowel door artiesten, medewerkers en publiek. Daarom zal Arenberg opnieuw aansluiting zoeken met woord of vrije kunsten. Of nieuwe paden bewandelen, bijvoorbeeld met circuskunsten. Arenberg wil de deuren open te gooien, als coworking space of creatieve hub overdag en als creatief podium ‘s avonds.

OLT Rivierenhof verbreedt

En dat kan niet alleen in onze schouwburg, maar evenzeer in het OLT Rivierenhof.

Vandaag spelen we daar al buitenhuis op een feeërieke plek waar de beleving focust op muziek. We zullen ook daar meer aansluiting zoeken met onze stedelijke ambities.

Nomadisch

Arenberg bevindt zich in het centrum van de stad. Tegelijk creëert dat een fysieke barrière. De inwoners uit kansenwijken komen zelden in dat centrum, hun leefwereld speelt zich af in een vertrouwde omgeving, dichtbij huis. Kunstenlab wil de podiumkunsten daar brengen, of beter, daar laten kiemen, groeien en ontwikkelen.

Daarom zetten we meer in op lokaal talent. We zoeken partners om buurtgerichte projecten vorm te geven, los van een vaste locatie, maar nomadisch en flexibel. Dat kan ook betekenen dat we tijdelijk investeren in leegstaande ruimtes die gelegen zijn in kansenwijken.

Kruisbestuivingen

Antwerpen is een stad waar vele creatieve opleidingen samenkomen en waar tal van kruisbestuivingen mogelijk zijn tussen mode, dans, muziek, beeldende kunst, theater en circuskunsten. Daarom is Antwerpen een creatieve broedplaats, een beta-stad voor creatief talent waar innovaties worden gelanceerd en getest. Daar wil Kunstenlab hoog op inzetten.

Culturele stadsprojecten

Kunstenlab is een platform voor culturele stadsprojecten, een broedplaats voor artistiek talent en multidisciplinaire samenwerkingen. Kunstenlab zet in op breed gedragen culturele stadsprojecten met een sterke lokale verankering en met de ambitie van een internationale uitstraling. Projecten vooral met een grote liefde voor de kunsten en de stad in al haar vormen.

Deze projecten komen tot stand via samenwerkingen met vele stedelijke en niet-stedelijke partners. De thema’s hebben een ruimer maatschappelijk belang en behandelen actuele stedelijke uitdagingen. We zetten in op projecten die qua urgentie, impact, aanpak én qua thema internationaal het verschil kunnen maken..

Net als Kunstenlab zelf, zijn de culturele stadsprojecten open, verbindend, nomadisch, hybride, lokaal en ook internationaal, grootstedelijk en multidisciplinair.

 • inzetten op talentontwikkeling van jonge makers en kunstenaars;
 • ruimte geven voor kunst en cultuur die een verbindende rol spelen;
 • oog hebben voor de grootstedelijke uitdagingen van Antwerpen;
 • mentale en mogelijk fysieke ruimte maken om te creëren en innoveren, zodat de artiest en maker tijd en ruimte krijgt om zich artistiek verder te ontwikkelen;
 • op zoek gaan naar de tussenruimtes in de stad en het stadslandschap daarbij optimaal inzetten;
 • inspelen op de Antwerpse microkosmos voor kruisbestuivingen tussen de verschillende disciplines die deze stad rijk is: dans, muziek, beeldende kunsten, theater, vrije kunsten, mode en circuskunsten.

MAD Festival

Kunstenlab bouwt tevens een structurele werking rond circuskunsten uit, een platform waar de circusartiest tijd en ruimte krijgt om zich artistiek verder te ontwikkelen. Het sluitstuk van deze werking wordt een jaarlijks vierdaags circusfestival. Het festival wil de unieke sfeer achter de circusscène zichtbaar maken. MAD Festival wordt een plaats voor ontmoeting tussen circusartiesten onderling maar ook tussen publiek en artiesten.