Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Over ons

Missie & visie

Wat is Kunstenlab?

Kunstenlab is een overkoepelend creatief platform. Het wil podia, festivals en artistieke activiteiten in Antwerpen verbinden en versterken. Ons creatief werk begint bij Arenberg, het circusfestival MAD en OLT Rivierenhof. Tegelijk werken we nomadisch en willen we een kruisbestuiving realiseren tussen disciplines, sectoren, kunst- en werkvormen. We geven - fysieke en mentale - ruimte aan jong en opkomend talent, aan makers en artiesten. 
Kunstenlab is een herkenbare plek waar iedereen zich ondersteund en vertrouwd voelt. We brengen een breed spectrum aan verhalen en perspectieven aan bod en kleuren samen buiten de lijnen.

De missie van Kunstenlab

Kunstenlab wil samen met zijn partners goesting geven: goesting naar meer cultuur, goesting om deze stad en haar inwoners te leren kennen en dit alles met elkaar te verbinden. Met een open blik en met een glimlach verlangend naar wat komen zal.

De missie van Kunstenlab is gestoeld op vijf waarden. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen de rode draad doorheen onze podia, activiteiten en werking.

  • Een verbindend, creatief platform: Ontmoetingen van makers, publiek, gemeenschappen, kunst- en cultuurhuizen stimuleren nieuwe connecties en creaties. Zo creëren we binnen en buiten Kunstenlab nieuwe mogelijkheden en brengen we ongekend potentieel naar de oppervlakte. En zo geven we samen vorm aan de podiumkunsten van de toekomst.
  • Een plek waar inclusie en verbondenheid centraal staan: We versterken het draagvlak voor inclusiviteit, want de diversiteit in onze stad en samenleving is een feit. Inclusief werken betekent dat we de zichtbare en onzichtbare drempels wegwerken en streven naar een samenhangend geheel. Daarin vindt iedereen een plek, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals etnische afkomst, kleur, gender, seksuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. 
  • Een plaats voor talentontwikkeling: Het kunstenlandschap weerspiegelt vandaag te weinig de demografie van onze stad. Grote groepen in de samenleving nemen nu weinig of niet deel aan het reguliere kunst- en cultuurleven. Kunstenlab wil dat grote artistieke potentieel aanboren. Zo versterken we de artistieke kracht van de podiumkunsten in Antwerpen en geven we ruimte aan de dromen en wensen van vele jongeren. 
  • Een nomadisch denkende organisatie, werkend met gekende podia en met verrassende en onbekende locaties in de stad: Onze ‘state of mind’ is nomadisch. We beschikken wel over vaste infrastructuur, maar onze gedachten reiken verder. We gaan op zoek naar nieuwe wegen om onze missie te realiseren. Nomadisch denken geeft ons de nodige wendbaarheid en openheid. En door nomadisch te werken kunnen we de missing links beter met elkaar verbinden. 
  • Een plek die herkenbaar is voor iedereen: Onze podia en programmatie voelen nu vaak vertrouwd aan voor een breed publiek. Dat vertrouwde willen we koesteren, het zorgt ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen. Maar we willen dat vertrouwde omzetten in herkenbaarheid, voor iedereen. We creëren een herkenbare plek waar een breed spectrum aan verhalen, perspectieven en talenten aan bod komt. Soms moeten we de geldende regels van de culturele sector op zijn kop zetten. Want die zijn niet altijd zo herkenbaar voor iedereen.

De visie van Kunstenlab

Kunstenlab groeit mee met de samenleving rondom ons. Die is bovenal grootstedelijk. We nemen een concrete positie in de samenleving in. Een positie van waaruit er een kruisbestuiving tussen mensen en kunstvormen ontstaat. Een plaats voor cocreatie waar artiesten en makers aankloppen met hun talent, kennis en ervaring. Of waar ze zelfs onze deuren durven te forceren. Want dat er daarvoor ruimte is, is een zekerheid die we willen geven. Kunstenlab denkt niet in hokjes, maar wil de muren tussen de verschillende disciplines van podiumkunsten slopen. We willen ook over het muurtje kijken bij andere sectoren. En ons laten inspireren door hun kennis om zo de podiumkunsten samen te vernieuwen.

  • Maatschappelijk engagement: We geven ruimte aan kunst en cultuur die een verbindende rol opnemen, die verhalen brengen met een ruimer maatschappelijk belang en oog hebben voor de hedendaagse realiteit en grootstedelijke uitdagingen.
  • Duurzame relaties: Om deze visie waar te maken, gaan we met vele partners samenwerkingen aan. Deze partnerships willen we op een duurzame manier uitbouwen, niet eenmalig, maar gericht op de lange termijn. Duurzame relaties gaan uit van wederkerigheid. Onze partners nemen de ruimte om te groeien en hopelijk ver boven Kunstenlab uit te stijgen.
  • Bottom-up werkwijze: We willen een beroep doen op de inbreng en inspraak van verschillende doelgroepen: publiek, gemeenschappen, artiesten, medewerkers en vrijwilligers. We willen hen beter betrekken en verantwoordelijkheid en vertrouwen geven om zelf initiatieven te nemen. Bottom-up werken is bepalend voor de meerstemmigheid van onze werking.
     

Binnenkort kan je hier de uitgebreide visie en missie van Kunstenlab downloaden.