EN
Arenberg
De Arenberg kiest ervoor om een open cultuurhuis voor iedereen te zijn én een laagdrempelig tweede thuis waarin beleving, verwondering en verbinding centraal staan en waar samen aan die thuis gebouwd kan worden door op lange termijn in talent te investeren en verder te blijven ondersteunen. Die thuis en dat talent kunnen vorm krijgen in de schouwburg, of op locatie. En zo bouwen we aan een nieuw en dynamisch centrum voor podiumkunsten, waar alle verhalen verteld kunnen worden zowel door artiesten, medewerkers en publiek.

Tegelijk wil de Arenberg opnieuw de draad oppikken met crossing borders, letterlijk en figuurlijk. Antwerpen is de ideale microkosmos voor kruisbestuivingen tussen de verschillende disciplines. Daarom zullen we opnieuw aansluiting zoeken met woord of vrije kunsten. Of nieuwe paden bewandelen, bijvoorbeeld met circuskunsten.

Maar als we echt een cultuurhuis voor iedereen willen zijn, moeten we in beweging komen, letterlijk. De Arenberg bevindt zich in het centrum van de stad. Dat geeft ons een zeker elan. Tegelijk creëert dat een fysieke barrière.

Er is dus meer nodig als we relevant willen blijven. Daarom zetten we meer in op lokaal talent. Daarvoor gaan we een actieve samenwerking aan met cultuurcentra waar een werking voor jong talent uit de buurt de basis vormt en die met hun voeten in de dagelijkse realiteit van die buurt staan. Tegelijk zoeken we partners om buurtgerichte projecten vorm te geven, los van een vaste locatie, maar nomadisch en flexibel. Dat kan ook betekenen dat we tijdelijk investeren in leegstaande ruimtes die gelegen zijn in kansenwijken.

Antwerpen is een stad waar vele creatieve opleidingen samenkomen en waar tal van kruisbestuivingen mogelijk zijn tussen mode, dans, muziek, beeldende kunst, theater en circuskunsten. Daarom is Antwerpen een creatieve broedplaats, een beta-stad voor creatief talent waar innovaties worden gelanceerd en getest.
Hiervoor rekenen we op de ervaring en expertise die de werking Antwerpen Kunstenstad de voorbije jaren heeft opgebouwd met de organisatie van Wintervuur en de vele culturele stadsprojecten. En dat vormt de basis voor de verregaande samenwerking tussen Arenberg en Antwerpen Kunstenstad.
Kunstenlab
Tegelijk zijn we ervan overtuigd dat er nood is aan een overkoepelend merk dat vorm geeft aan de vele dynamische samenwerkingsverbanden die we willen realiseren. Een merk dat de sterktes van beide werkingen symboliseert en tegelijk aansluiting zoekt met de nieuwe stedelijkheid die onze stad kenmerkt.  Dat merk is Kunstenlab.
OLT Club
OLT Rivierenhof wordt in maart een exclusieve, cosy muziekclub met jong en beloftevol talent op de affiche. Het publiek, slechts 200 personen per avond, staat letterlijk mee op het podium, rond de artiest. Scene-sur-scene ontdek je artiesten die op het punt staan door te breken, gelanceerd zijn of afgelopen jaar hun positie hebben weten te verzekeren. Met dit nieuw project wil Arenberg - dat OLT Rivierenhof organiseert - podiumkansen geven aan jong en beloftevol talent.
OLTCLUB, discover undercover.


Privacybeleid